فرصت طلبی

در یک نقطه از دنیا (انگلیس) خانواده سلطنتی در تدارک جشن ازدواج "پرنس ویلیام" و نامزدش "کیت میدلتون" به بهترین شکل ممکن و با دعوت از میهمانان سرار دنیا هستند.

در گوشه ای‌دیگر، همان چین خودمان، صنعتگران با ساختن صنایع دستی مختلف، اعم از بشقاب، لیوان،‌جامدادی و ... منقش به عکس شاهزاده و نامزدش، در فکر کسب درآمدهای هنگفت از این عروسی هستند.

در تازه‌ترین کار هم بدلیجات سازان چین، حلقه نامزدی اهدایی شاهزاده به نامزدش در سطح وسیعی کپی برداری کرده‌اند و از فروش چشمگیر آن سودآوری کرده‌اند.

این راز موفقیت کشوری است که با داشتن جمعیت بسیار زیاد، نیروی انسانی خود را به شکلی پرورش داده که از کوچکترین اتفاقات در سراسر دنیا استفاده کرده و از آن فرصتی برای رشد و اعتلای اقتصادی خود می‌سازند.

/ 3 نظر / 10 بازدید
احسان عثمانی

سلام بر کاک ایوب تولدت مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک [دلقک][هورا][خنده][تایید][دست][هورا][هورا][بغل][هورا][دلقک]

فوزیه زرتشتی

تولد تولد تولدت مبارک. همیشه زنده باشی

احسان

[گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا][گل][دلقک][هورا]