تشریح معیارهای EFQM با رویکرد منابع انسانی


در مدت دو روز دوره تشریح معیارهای EFQM با رویکرد منابع انسانی را برای کارشناسان منابع انسانی برگزار کردم، قبلاً نیز تجربه برگزاری چنین دوره‌ای را برای شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و مدیران و کارشناسان منابع انسانی آن داشتم. در آن زمان با استقبال خوبی مواجه شده بود و یکی از دلایل اصلی تجدید چنین دوره‌ای نیز بازخوردها و واکنش‌های مثبتی بود که در آن زمان از مخاطبان دوره گرفتم.

عمده مباحث مطرح شده ارائه شده بودند از:

 • تاریخچه تکامل مدلهای ارزیابی
 • آشنایی با روند تکامل مدل EFQMو الزامات آن
 • آشنایی با معیارهای مدل EFQM
 • نتایج کارکنان (People Results)
 • رهبری (Leadership)
 • نتایج مشتریان (Customer Results)
 • کارکنان (People)
 • نتایج جامعه (Society Results)
 • خط مشی و استراتژی ( Policy & Strategy)
 • منابع و شرکای تجاری( Partnerships & Resources)
 • فرآیندها ( Processes)
 • نتایج کلیدی عملکرد (Key Performance Results)
 • چالش‌های منابع انسانی
 • تعهدات افراد به سازمان
 • تعهدات سازمان به افراد
 • نقشه فرآیندهای منابع انسانی
 • جایگاه منابع انسانی در مدل تعالی سازمانی
 • زیرمعیارهای معیارهای نتایج کارکنان
 • شایستگی‌های منابع انسانی
 • ضرورت‌های عملکردی مدیریت منابع انسانی
/ 0 نظر / 25 بازدید