ISO 10015

تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی
با تکیه بر الزاماتاستاندارد بین‌المللی ISO 10015مولفان:اباصلتخراسانی، اکبرعیدی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

این کتاب جدید و کاربردی در حوزه آموزش حاوی مطالب مفیدی است که شاید مهمترین بخش آن از نگاه من، چک ‌لیست‌های ممیزی فرآیندهای آموزشی بر اساس استاندارد ISO10015 می‌باشد.

مطالب این کتاب در 5 فصل و در چارچوب استاندارد آموزش بین‌المللی ISO10015 تهیه و تنظیم شده است.

فصل اول: استاندارد آموزشی ISO10015

فصل دوم: آموزش و بهسازی نیروی انسانی

فصل سوم: نیازسنجی آموزشی

فصل چهارم: روشها و ابزارهای کاربردی نیازسنجی

فصل پنجم: مختصری پیرامون برنامه ریزی و اثربخشی آموزشی

پیوست: الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008

همچنین معرفی کامل و جامعی از این کتاب را، می‌توانید در قسمت نگاهی به یک کتاب شماره 223 ماهنامه تدبیر ملاحضه نمایید.

/ 1 نظر / 30 بازدید
آرمان رضایی

این کتاب در کنار اینکه در فصل اول به معرفی استاندارد 10015 می پردازد و نحوه ممیزی را تشریح می نمایند در فصول دوم اطلاعات خوبی را درباره گواهینامه های آموزشی ارائه می نماید. نقطه عطف کتاب ، در فصل چهارم است که روشهای کاربردی و عملیاتی را معرفی نموده است. مطالعه این کتاب را به دوستان خود توصیه می کنم