EFQM

 در دو روز آینده به تدریس دوره‌ای با عنوان تشریح معیارهای EFQM با رویکرد منابع انسانی خواهم پرداخت، که برایم از هر حیث جذاب است، چرا که بواسطه شرایط چند سال اخیر، ‌مقداری از مبحث تعالی سازمانی بصورت اجرایی، فاصله گرفته‌ام و این دوره تلنگری شد، برای بازیابی خاطرات دوران خوش کار موثر بر روی فرآیندهای این مدل و نگاهی دیگر باره به جایگاه والای منابع انسانی در آن.

 

اگر مجالی باشد بنا دارم تا مطالبی در خصوص عنوان و محتوای این دوره برایتان بنویسم،‌ اما اشاره به مطلبی از فاولر(1987)، در اینجا خالی از لطف نیست:

 

"پیام مدیریت منابع انسانی به مدیران ارشد به شکل فریبنده‌ای ساده است. بیش از حد خود را مشغول محتوا یا تکنیک های مدیریت کارکنان نکن، فقط آن محیط را اداره کن. از پشت میزت بلند شو، سلسله مراتب را دور بزن و کنار بگذار و برو با کارکنانت صحبت کن. به این ترتیب می‌توانی عملکرد سازمان را افزایش دهی." 

/ 0 نظر / 9 بازدید