مشغله‌ای موثر در تعطیلات

استفاده از شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌ها از یک سو و روابط گروه‌های غیررسمی همکاران از سوی دیگر، هر چند می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌هایی در سازمان‌ شود، اما در بسیاری از موارد و با نگاهی متفاوت، یکی از مفیدترین ابزارهای در اختیار منابع انسانی است تا با فرهنگ‌سازی‌ مناسب و به‌موقع از طریق آن، فضایی مملو از همدلی و همراهی نیروی انسانی پدید آورد و به تحقق شعار خانواده‌ای یکپارچه آن را سوق دهد.

برای تبیین این موضوع، می‌توان به نمونه بارز بهره‌مندی از این ابزار و حرکت هوشمندانه متولیان تعدادی از سازمان‌ها اشاره کرد که علیرغم تعطیلات عید و عدم حضور همکاران در فضای فیزیکی سازمان‌، توانستند تاثیرگذار بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همانند فیس بوک، گوگل پلاس و ... ظاهر شوند. این سازمان‌ها از عضویت و حضور همکاران در این فضاها نهایت بهره را برده و با حفظ ارتباط عاطفی آنان، زمینه‌ساز ایجاد انرژی مثبت و ترویج انگیزه‌های لازم، برای شروع سالی پربار و پرچالش شدند.

/ 1 نظر / 88 بازدید
علي خوش نيت

سلام با شما موافقم نمونه‌های موفقی از این سازمان‌ها در کشور ما نیز وجود دارد. البته امیدوارم این موضوع همه‌گیر شده و امکان ایجاد ارتباط‌های غیررسمی موثر افزایش یابد