فرصت

 "یک انسان خردمند فرصتها و شانس‌ها را می سازد، نه اینکه در انتظار آنها بنشیند".

فرانسیس بیکن

 

و من در اندیشه‌ ایجاد، فرصتهایی بهتر

/ 0 نظر / 6 بازدید