حاشیه‌سازی منابع انسانی

یکی از بدترین شکل عارضه‌ها در منابع انسانی سرگرم شده و پرداختن بیش از حد به حواشی و دور ماندن از اصل موضوعات است. این مسئله زمانی اوج می‌یابد که متولیان این وادی به بهانه سرک کشیدن و توجه به جزئیات و مسائل رخ داده در سطح سازمان، جمع‌آوری اطلاعات برای امکان‌سنجی اخذ تعدادی از تصمیمات یا به بهانه بررسی جو و فضای عمومی سازمان پس از تصمیمات وضع شده، خود حاشیه‌ساز شده و به تشدید مشکلات ناشی از آن کمک می‌کنند.

در چنین مواردی اگر ظرفیت و قابلیت‌های افراد حاضر در واحد منابع انسانی، به گونه‌ای نباشد که زمینه‌های بروز حواشی را تقلیل دهد، آنان خود آتش بیار معرکه شده و از کاه رخدادها، کوه علم می‌کنند و به انتشار شایعه و حاشیه دامن می‌زنند.

شاید مهم‌ترین ویژگی مورد نیاز مدیران منابع انسانی در این گونه موارد، سنجیده عمل کردن در تصمیمات، بواسطه دریافت و جمع‌آوری اطلاعات درست و منطقی پیرامون است، اما در بسیاری از مواقع شاهد بوده‌ایم که با فرض اندک اطلاعاتی از محیط، قضاوت‌هایی چنان سطحی و شتاب زده انجام داده‌اند که آثار و پیامدهایش ریشه‌های بسیاری را در سازمان سست کرده است.

در موارد دیگری نیز همراهی با بحث‌ها و حواشی پیرامون به سبب علایق وافر تعدادی از آنان به حرافی و دنبال کردن سناریوهای مختلف از چند منظر (خاله زنک بودن)، بحران‌هایی را به بار آورده که ساعت‌ها وقت و انرژی سازمان صرف مباحثه و مجادله‌های پوچ و فاقد ارزش شده است و در نهایت نیز نتیجه‌ای جز از هم گسیختگی و دور شدن اهداف افراد و سازمان در بر نداشته است. بی‌توجهی به این عارضه در این روزهای سخت (به ظاهر عبور از بحران) که خیلی از عوامل درون و برون سازمانی، مستعد حاشیه و پرداختن به آن هستند، می‌تواند باتلاق‌هایی را بوجود آورد که سازمان‌ها را تا مدت‌های مدید در خود گرفتار سازد.

/ 0 نظر / 55 بازدید