ناخدا مهم‌تر است یا مهندس!؟

یکی از روزها ناخدای یک کشتی و سرمهندس آن در این باره بحث می‌کردند که در کار اداره و هدایت کشتی کدام‌یک نقش مهم‌تری دارند.
بحث به شدت بالا گرفت و ناخدا پیشنهاد کرد که یک روز جایشان را با هم عوض کنند. قرار گذاشتند که سرمهندس سکان کشتی را به دست بگیرد و ناخدا به اتاق مهندس کشتی برود.
هنوز چند ساعتی از جابه‌جایی نگذشته بود که ناخدا عرق‌ریزان با سر و وضعی کثیف و روغن‌مالی بالا آمد و گفت:«مهندس سری به موتورخانه بزن. هرقدر تلاش می‌کنم، کشتی حرکت نمی‌کند.»
سرمهندس فریاد کشید: «البته که حرکت نمی کند، کشتی به گل نشسته است.»

/ 1 نظر / 94 بازدید
افشین

ایوب جان فکر نکن بعد از این دیالوگ آن دو جناب متوجه ماجرا شده اند. واقعاً این مسائل قضاوت و برداشت به ویژه برای ما ایرانی ها آن قدر پیچیده است که براحتی حل و فصل نمی شود. هرچند مثل این داستان عین روز روشن باشد. به این پیچیدگی اگر معضلات اخلاق را هم اضافه کنیم میشود بحرانی لاینحل!