روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

ایکاش که جای آرمیدن بودی
یا این ره دور را رسیدن بودی
کاش از پی صد هزار سال از دل خاک
چون سبزه امید بر دمیدن بودی

/ 1 نظر / 59 بازدید
امین

قومی متفکر اند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می ترسم از آنکه بانگ آید روزی کای بی خبران ، راه نه آن است و نه این!