/ 1 نظر / 8 بازدید
وحید اسلامی

آقای اسماعیلی عزیز مطلب در عین حال نکته وار اما پر از محتوا و قابل تامل را آورده اید. البته درس گرفتن از آموخته ها و تجارب مدیرانی بزرگ مثل جک ولش که سازمانشان را به جایگاه برترین ها در دنیا رساندند، امری لازم برای مدیران و البته رهبران است چون تفاوت هایی را بین مدیر و رهبر قائلیم... امیدوارم که مدیران ما به سمت رهبر شدن حرکت کنند و با یادگیری و عمل به درس ها و رهنمودهای مدیران بزرگی مثل جک ولش، چرخ را دوباره اختراع نکنند و اشتباهات پیشین را مجدداً تکرار ننمایند.... با تشکر