شرکت‌های موفق چگونه استخدام می‌کنند

چند روز قبل جلسه‌ای را در خدمت استاد عزیزم آقای دکتر ابوالعلایی بودم، که در آن خبر از چاپ کتاب جدیدشان تحت عنوان" شرکت‌های موفق چگونه استخدام می‌کنند" دادند. کتابی مشتمل بر تجربه سازمانهای موفق دنیا، که با به تصویر کشیدن جذابیت‌های محیط کاری خود و با حضوری فعال در بازار کار، دنبال کشاندن نیروهای متخصص به درون سازمانهای خود هستند.

این کتاب ارزشمند می‌تواند سازمانها را در انتخاب شیوه‌های مناسب کارمندیابی و همچنین سایر مراحل استخدامی از جمله مصاحبه و ارزیابی‌های روانشناختی کمک نماید.

طبق صحبتی که با متصدی کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی داشتم، گویا کتاب مذکور چاپ شده و به دلیل تاخیر از سوی شبکه توزیع هنوز در اختیار مخاطبان نیست، اما در روزهای آتی احتمال عرضه کتاب بسیار است.

/ 0 نظر / 10 بازدید