پسر کو ندارد نشان از پدر...

روزنامه شرق 13 اسفند 91

/ 4 نظر / 23 بازدید
یه دوست

بدون خرید CD یا سرمایه گذاری از اینترنت درآمد کسب کنید حداقل 500 هزار تومان در ماه کاملا قانونی ( شرکت ثبت شده ) 7 سال سابقه

ناصح

ملت زاویه ی دماغشون رو نسبت به افق هر روز تغییر میدن !

نشمیل

[دروغگو]

احسان آریــــــــــا

عـالیـ سـت ... دروُد بـَر شُما جـایِ بسی تـأمُل سـت