چه کسی بود صدا زد سهراب

امروز برای انجام کاری از سازمان خارج شده بودم، هنگامی که برگشتم، یکی از همکاران با شیرینی و پاکتی در دست وارد اتاقم شد. سالروز تولد سهراب سپهری (15 مهرماه) را تبریک گفت و از من خواست پاکت را باز کنم.

محتوی پاکت، شعری از سهراب سپهری بود:

ساده باشیم

ساده باشیم

چه در باجه یک بانک، چه در زیر درخت

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما شاید این است

که در افسون گل سرخ

شناور باشیم

متعجب از این حرکت زیبا و خلاقانه، دیدم که این دوست گرامی برای تمامی همکاران سازمان، شیرینی و ابیاتی متفاوت از اشعار سهراب را، به همین منوال تقدیم کرده است.

این حرکت ارزشمند، علاوه بر شیرینی کام دوستان و ماندگار کردن این زادروز در ذهنشان، خواندن چند بیت از این شاعر گرانقدر را برایشان به همراه داشت، که شاید زیباترین دینی بود که یکی از دوستداران این شاعر می‌توانست در حقش ادا کند.

/ 6 نظر / 9 بازدید
نشمیل

چه کار ازشمندی آفرین بر این دوست وهمکار[تایید][گل]

یه دوست

خوش بحالتون که همچی همکاری دارین من که چشم آب نمیخوره تا بازنشستگیم یه همکار یا شبه همکار اینچنینی به ژستم بخوره

خوش بحالتون که همچی همکاری دارین من که چشم آب نمیخوره تا بازنشستگیم یه همکار یا شبه همکار اینچنینی به پستم بخوره

خوش بحالتون که همچی همکاری دارین من که چشم آب نمیخوره تا بازنشستگیم یه همکار یا شبه همکار اینچنینی به پستم بخوره

قدر این همکارتون رو بدونین از این همکارا نصیب هر کی نمیشه ها ! من که چشم آب نمیخوره تا بازنشستگیم یه همچی همکاری یا شبیهش حتی به پستم بخوره . [ناراحت]