تکرار

آنگاه که واژه‌ها رنگ تکرار می‌گیرند و نگاه‌ها تنها از روی عادت بر صفحات روزنامه‌ها و چهره آدمها غلت می‌خورند. زمانی که از سر تکلیف، تن به هر جبری می‌دهیم و در حسرت بیداری در خواب غفلت خود می‌مانیم...

آنروز نه از تحریم پسته و نه از تفأل حافظ و نه از پرسه زدن در میان روزنامه‌هایی که بهشت را به تصویر می‌کشند، ره به جایی نمی‌بریم، زندگی رنگ تکرار گرفته، باید در اندیشه راهی فراخ‌تر باشیم.

/ 8 نظر / 9 بازدید
مسعود

سلام خواجه شیراز البته رندتر از آن است رنگ تکرار بگیرد. تفالی برای توصیف وضع خودمان زدم: زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی

وحید

ایوب عزیز عادت در اثر تکرار ساده و کهنه می‏شود. اما فکر می کنم واژه ای دیگر وجود دارد به نام ملکه که ضمن تکرار، کاری کنیم که نو بودن را نیز داشته باشد. یعنی ملکه بر تازه بودن تاکید می کند. یاد جمله ای از اما سجاد افتادم که می گوید نماز که می خوانی فکر کن نماز تودیع است. یعنی از سر عادت نباشد. خالی از لطف نیست که از این بیت مجتبی کاشانی نیز یاد شود: زیر باران بیا قدم بزنیم/حرف نشنیده ای به هم بزنیم نو بگوییم و نو بیندیشیم/عادت کهنه را به هم بزنیم ضمناً پست قبلی نیز بسیار تاثیرگذار بود. دست مریزاد

نشمیل

آقای اسماعیلی عزیز تکرار روزهای زیبا و نعمت داشتن زندگی سالم و بدون دغدغه وسلامتی از بهترین نعمت هایی ست که خیلی ها از داشتن آن محرومند پس از داشتن زیبایی هایی که دارید لذت ببرید واز تکرا ر مکررات خسته نشید درود برشما

رضا

سلام بايد خنديد و شاد بود.مي توانيم مكرر نشويم در اين تكرار. بايد زيست براي ايراني زيباتر. مجبوري شاد باشي. بايد خوش بين بود دوست من. يك كشور شاد محصول مردم شاد است و شادي ارتباطي به قيمت پسته ندارد. در زمانه اي كه همه چيز بر وفق مراد است خوش بين بودن و شاد بودن هنر نيست. هنر اين است در سختيها پرانگيزه باشي.

رضا

دكتر اسماعيلي عزيز از شما خواهش مي كنم كمي اميد در پست هايتان به ما تزريق كنيد. هر جا مي روم غر مي زنند. توي جامعه توي محيط كار نمي دانم مردم فقط غر مي زنند.لطفا انرژي بدهيد. اميد بدهيد. لبخند بدهيد. از مشكلات كمتر صحبت كنيد دوست من. از تن سالم بگو. از اين بگو خورشيد چقدر مهربان مي تابد. از اين بگو سال نو در راه است.

رضا

دكتر اسماعيلي عزيز مي دانم ذاتا انسان مثبتي هستيد. اين را از صورت مهربانتان مي خوانم. ياس و نوميدي هميشه فرار و گذرا است. شخصا اين را قول مي دهم. حيف انسان نيست كه اجازه دهد ضمير ناخودآگاهش رفته رفته باور كند تلخي را ،نوميدي را ،غم را. وقتي شادي هست چرا شكوه. اي كاش گاهي گريزي به آموزه هاي انسانهاي موفق معاصر مانند مادر ترزا-گاندي و.... بزنيد تا قلبمان با انرژي بيشتر خون را در رگهايما پمپاژ كند.

حنانه

وای خیلی قشنگه مرسیییییییییی[قلب]

احسان آریــــــــــا

دروُد بَـر شُما جنـابِ اسماعیلی عَزیـز، به واقـع زیبـا بیـان کردیـد حضـرتِ حافـط می فـرماید: نـوبهـار است در آن کـوش که خـوش دل بـاشی مـوفق بـاشید جنـاب