داستانک

روزی کشاورزی متوجّه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است. ساعتی معمولی امّا با خاطره‌ای از گذشته و دارای ارزشی عاطفی بود. بعد از آن که در میان علوفه بسیار جستجو کرد و آن را نیافت از گروهی کودکان که در بیرون انبار مشغول بازی بودند، مدد خواست و وعده داد که هر کسی آن را پیدا کند جایزه‌ای دریافت نماید.

کودکان به محض این که موضوع جایزه مطرح شد به درون انبار هجوم آوردند و تمامی کپّه‌های علف و یونجه را گشتند امّا باز هم ساعت پیدا نشد. کودکان از انبار بیرون رفتند و درست موقعی که کشاورز از ادامۀ جستجو نومید شده بود، پسرکی نزد او آمد و از وی خواست به او فرصتی دیگر بدهد. کشاورز نگاهی به او انداخت و با خود اندیشید، "چرا که نه؟ به هر حال، کودکی صادق به نظر میرسد."

پس کشاورز کودک را به تنهایی به درون انبار فرستاد. بعد از اندکی کودک در حالی که ساعت را در دست داشت از انبار علوفه بیرون آمد، کشاورز از طرفی شادمان شد و از طرف دیگر متحیّر گشت که چگونه کامیابی از آنِ این کودک شد. پس پرسید، "چطور موفّق شدی در حالی که بقیه کودکان ناکام ماندند؟"

پسرک پاسخ داد، "من کار زیادی نکردم؛ روی زمین نشستم و در سکوت کامل گوش دادم تا صدای تیک تاک ساعت را شنیدم و در همان جهت حرکت کردم و آن را یافتم."

ذهن وقتی که در آرامش باشد، بهتر از ذهنی که پر از مشغله است فکر میکند.

هر روز اجازه دهید ذهن شما اندکی آرامش یابد و در سکوت کامل قرار گیرد. سپس ببینید چقدر با هوشیاری به شما کمک خواهد کرد، زندگی خود را آنطور که مایلید سر و سامان بخشید.

/ 2 نظر / 92 بازدید
بهروز

سلام داستان جالب شما بسیار تامل برانگیز بود.در حالی که امروزه در برخی سازمان ها تحت تاثیر موضوع کار تیمی و به بهانه رواج چنین روحیه ای فضای فیزیکی محیط کار دستخوش تغییرات شده است به نحوی که اتاق های آرام تبدیل به فضای پارتیشن بندی شده است و آرامش فکری دیگر وجود ندارد و معظلی است برای افرادی که برای انجام کار نیاز به آرامش دارند.برای من بارها پیش آمده که روی مساله مهمی تمرکز داشتم و با صدای همکار کناری که گفتگوی داغی با موضوع لاک ناخن داشته اند افکارم به هم ریخته است.من صدایی جز صدای دلخراش بیکاران نمی شنوم. تشکر

نشمیل

خوشبختانه تنها مزیت فضای کاری من ارامش وسکوتی است که در آن حکم فرما ست و 100درصد در کیفیت کاری که انجام میدهم موثر است ممنون از موضوع جالبی که مثل همیشه مفید هستند رو مطرح نمودید بازم منتظر موضوعات جدید در وبلاگ زیبایتان هستیم