رو به فردا

رها شدن در پستوی اندیشه‌ها و در پی آن تعمقِ در جان واژه‌ها، شروعی است بر گام نهادن در مسیر فرداها.

هر چه اندیشه زلال‌تر و واژه پرمغزتر، فردا روشن‌تر و پربارتر...

/ 4 نظر / 60 بازدید
ناصح

و دست نوشته های این آقای اسماعیلی هر روز نغزتر [لبخند]

علي خوش نيت

چقدر زیبا بود. ممنونم ایوب جان. اندیشه تنها موجودیت از آدمیست که می تواند از بندها رها شود. انسان آزاده بند را از اندیشه بر می‌دارد و جسارت پرواز به آن می‌دهد.

علیرضا

همیشه رفتن رسیدن نیست ولی برای رسیدن باید رفت. امیدوارم برسی رفیق.

ا آ

اُمیـدسـت