زیستن با این سه

Confidence اعتقاد:

اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند.

روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند، فقط یک پسربچه با چتر آمده بود، این یعنی اعتقاد.

 

Trust اعتماد:

اعتماد را می توان به احساس یک کودک یکساله تشبیه کرد، وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می کنید، او میخندد. چراکه یقین دارد که شما او را خواهید گرفت، این یعنی اعتماد.

 

Hope امید:

هر شب ما به رختخواب می‌رویم، بدون اطمینان از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدار شویم. ولی همیشه برای روز بعد خود برنامه داریم، این یعنی امید.

/ 3 نظر / 8 بازدید
نشمیل

منم معتقدم اعتماد به هم دیگه امید به زندگی رو صد چندان میکنه[قلب][گل][تایید]

منصور ساعي

سلاو و ريزم هه يه كاك ايوب. 26 مهرماه دفاعيه ي تزي دكتريم ساعتي 5 دوانيورو له دانشكدي علوم اجتماعي دانيشگاي علامه به ريوه ده چي. خوشحال ده بم ته شريفتان بيت. هيوام خوشتيان

حسین

این کامنت صرفا جهت ابراز ارادت ارسال شده و کاربرد دیگری ندارد [لبخند]