سنجش عملکرد

A little boy went into a drug store, reached for a soda carton and pulled it over to the telephone

 He climbed onto the carton so that he could reach the buttons on the phone and proceeded to punch in seven digits the store-owner observed and listened to the conversation

The boy asked, "Lady, Can you give me the job of cutting your lawn? The woman replied, "I already have someone to cut my lawn.""Lady, I will cut your lawn for half the price of the person who cuts your lawn now. replied boy

The woman responded that she was very satisfied with the person who was presently cutting her lawn

The little boy found more perseverance and offered, "Lady, I'll even sweep your curb and your sidewalk, so on Sunday you will have the prettiest lawn in all of Palm beach, Florida

Again the woman answered in the negative. With a smile on his face, the little boy replaced the receiver

The store-owner, who was listening to all, walked over to the boy and said, "Son... I like your attitude; I like that positive spirit and would like to offer you a job

The little boy replied, "No thanks, I was just checking my performance with the job I already have. I am the one who is working for that lady, I was talking to!"

پسر کوچکی وارد داروخانه شد، کارتن جوش شیرینی را به سمت تلفن هل داد. بر روی کارتن رفت تا دستش به دکمه‌های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره‌ای هفت رقمی.

مسئول داروخانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد.

پسرک پرسید،" خانم، می‌توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن‌ها را به من بسپارید؟"

زن پاسخ داد، کسی هست که این کار را برایم انجام می‌دهد.

"پسرک گفت:خانم، من این کار را نصف قیمتی که او می‌گیرد انجام خواهم داد".

زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است.

پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد،" خانم، من پیاده‌رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می‌کنم، در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.

مجددا زن پاسخش منفی بود".پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت.

مسئول داروخانه که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر...از رفتارت خوشم میاد؛ به خاطر این‌که روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری بهت بدم

"پسر جوان جواب داد،" نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم رو می‌سنجیدم، من همون کسی هستم که برای این خانوم کار می‌کنه.

/ 4 نظر / 11 بازدید
نشمیل

خیلی جالب وآموزنده بود[تایید]

فوزیه زرتشتی

سلام .واااااای خیلی جالب بود.

یه دوست

جالب بود!! ولی واسه جوامعی که ارزش کار افراد بر اساس کیفیت کار ارائه شدۀ توسط آنها سنجیده میشه و برای کار با کیفیت تر هزینۀ بیشتر هم تقبل میکنن، نه مثه مملکت گل و بلبل ماکه واسه کیفیت و تعهد تره هم خرد نمیکنن چه برسه به تقبل هزینۀ بیشتر