لحظه را دریابیم

هر چند از سر اجبار کمتر از هر زمانی انتخاب‌گر شده‌ایم، اما تلاش کنیم از لحظه‌ها برای رسیدن به خواسته‌ها و علایق‌مان بهره ببریم. چرا که به قول مارک تواین:

"بیست سال دیگر، از ناکرده‌های خود بیشتر حسرت خواهی خورد تا کرده‌های اشتباه خود"

/ 2 نظر / 9 بازدید
ناصح

از ما بود که بر ما خواهد شد

احسان

به واقـع زیبـا بـود ... بهـرحـال اُمیـدسـت که بـرایِ ملّتِ همیشـه در صحنـه در حـدِ شعـار نبـاشد ... [وحشتناک]