پیامد پرورش

تصادفی به تصویر پرمحتوایی برخوردم که خالق اثر برایم ناشناس ماند، اما هر چه هست بوضوح تاثیر شیوه‌های تربیت و پرورش کودکان را نشانگر است و به بیان ریشه‌های رفتار آنان در بزرگسالی می‌پردازد.

/ 4 نظر / 7 بازدید
بهروز

احسنت

نشمیل

عجب تصویریه...

احسان

وَ ادامِه دارَد ...

احسان

این طـور بـارَم اوردِه بـودَنـد کِـه بِتـَـرسَـم . از هَمـه چیــز . از بـُزرگتَـر مَبـادا بـِهِش بَربـُـخورَد ، از کوچـک تَر مَبادا دِلَش بِشکَنَد ، از دوست مَبادا برنجد و تَنهایَم بُگذارَد، از دُشمَن که مَبــادا بـرآشوبد وَ بِه سـُـراغَـم بیـــایـَد . رمــان همنـوایـی شبــانـه ی ارکستـر چـوبهـــا - رضـا قاسـمـی عَزیز [گل]