روز مهندس

امروز در تقویم کشور ما روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی است. ضمن تبریک این روز به همه دوستان خوب مهندس، سوگندنامه‌ای پرمحتوا را آورده‌ام که دکتر مهدی بهادری نژاد، پیشنهاد داده‌اند و در بسیاری از سازمانها و دانشگاه‌ها توزیع و به امضاء مهندسان شاغل در آنها رسیده است.

سوگندنامه مهندسی

 من،...................، با آگاهی کامل از نقش و تأثیر مهندسی در سازندگی و توسعه پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی‌های زیست محیطی و تأمین شادی پایدار و درازمدت خود و دیگران، اینک که به عنوان مهندس خدمت خود را آغاز می‌کنم، به پروردگار جهان و انسان سوگند یاد می‌کنم که:

1)      همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود بدین سوگند وفادار باشم.

2)      به انسان، به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیندیشم، صدیق و واقع بین بوده و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم.

3)      دانش مهندسی و تجربه حرفه ای خود را که میراث مشترک بشری است، مغتنم دانسته و کوشش کنم تا آن را به روز نگه داشته، در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیفزایم.

4)      ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده ام، کوشش خواهم کرد که دین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا کنم.

5)      در طول زندگی حرفه ای خود تلاش نمایم تا نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم.

6)      در حد توان به دانشگاه که مربی علمی و فنی من است و به کسانی که پس از من در این مکان مقدس بالنده خواهند شد خدمت نمایم.

7)      سرمایه‌های هستی چون ماده، انرژی، محیط زیست و نیروی کار را سرمایه‌های تمام بشر دانسته، در حفظ، کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش نمایم.

8)      در تمام فعالیت‌های مهندسی خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، حفظ منافع اجتماع و حقوق دیگران را مراعات نمایم و سلامت، ایمنی و آینده انسان‌ها را مد نظر داشته نسبت به آنان مهربان، دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خویش را در منافع عام جستجو کنم، رشوه خواری و سایر رذائل اخلاقی را طرد نموده و برای زحمات خود ارزش مادی‌ای در حد معقول و متعارف طلب کنم.

9)      در تمام کوشش‌های مهندسی خود، از دانش روز و آخرین یافته‌های علمی و فنی آگاه شوم و آن­ها را با ابتکار، خلاقیت و نوآوری در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا به کار بندم.

10)   در تمام کوشش‌های مهندسی خود استانداردهای حرفه‌ای را مراعات نموده و تنها در حیطه دانش و توانایی خود کار قبول کنم و تنها مدارکی را امضاء نمایم که به آنها احاطه فنی کامل دارم. در مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت رایگان منتشر نموده و در اختیار دیگران قرار دهم.

11)   در انجام وظایف حرفه‌ای محوله، فردی متعهد، مسئولیت پذیر، مشارکت پذیر و رازدار باشم.

12)   محیطی پر از محبت و صفا و عشق و علاقه به خدمتگزاری بی ریا به مردم و وطنم را بوجود آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بدارم و ارزش‌های انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم.

13)   در کوشش‌های مهندسی خود همیشه فردی متواضع بوده، موفقیت‌های بدست آمده را علاوه بر سعی و کوشش خود مرهون تلاش همکاران و نظام آفرینش دانسته و از آنان قدردانی و سپاسگزاری نمایم.

14)   در تمام کوشش‌های مهندسی خود جویا و پذیرای نقد و اظهارنظر صادقانه همکاران بوده، خطاهای خود را اصلاح نمایم و برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قایل باشم و از لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز کرده از اقدامات بدخواهانه برای آنان خودداری کنم.

15)   از کوشش‌های فرهنگی و فعالیت های اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام می گیرد، استقبال نموده و در آنها شرکت نمایم.

16)   همکاران خود را تشویق به رعایت اصول اخلاق مهندسی و وجدان حرفه‌ای نمایم.

  نام و نام خانوادگی:                  تاریخ:                  امضاء:

همچنین  با مرور این سوگندنامه، یاد مطلب قبلی این وبلاگ در خصوص اخلاق مهندسی افتادم.

/ 1 نظر / 11 بازدید
علی

ممنونم ولی معتقدم که ما به وجدان کاری بیشتر نبازمندیم تا به سوگند نامه. اگر در دانشگاه‌ها مدرسان عزیز با وجدان کاری بیشتر به تربیت دانشجویان بپردازند و در مراکز کاری هم ضابطه‌مند بودن در فعالیت‌ها ملاک باشد، خود بخود کارکنان (از مهندسان گرفته تا کرگران عزیز) در وجود خود سوگندنامه‌ای را امضا خواهند کرد که هیچ موضوعی نمی‌تواند آن را مخدوش کند. به امید آن روز...