درگذشت دکتر حیدر علی هومن

در دوران کارشناسی ارشد با دکتر حیدر علی هومن آشنا شدم و عمده مطالب پایان‌نامه را هم بر اساس کتاب‌های ارزشمند ایشان، از جمله تحلیل داده‌های چند متغیره در پژوهش‌های رفتاری (که در زمان خود کتاب سال شد) به انجام رساندم. متاسفانه باخبر شدم که این استاد عزیز، در سن 80 سالگی و به دلیل نارسایی تنفسی، دار فانی را وداع گفته‌اند.

استاد، بنیان‌گذار علم نوین روانسنجی در ایران و مولف شمار زیادی کتاب و مقاله علمی در زمینه روان سنجی، سنجش و اندازه‌گیری، روش تحقیق و آمار بودند و بیش از 50 سال، به امر تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های ایران (تربیت معلم، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، دانشگاه‌علامه طباطبایی، دانشگاه‌های آزاد اسلامی و چندین موسسه پژوهشی و تحقیقاتی معتبر) پرداختند.

روحشان قرین رحمت حق

/ 3 نظر / 13 بازدید
نشمیل

روحش شاد[گل]

ناصح

روحش شاد و یادش گرامی باد.

دانشجوی دانشگاه آزاد

روحشان شاد و یادشان گرامی